Merlin
Customer Discovery
Data: 10.10.2018
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, Warszawa