Cytometryczna analiza komórek_13.06.2018

Zapisujesz się na szkolenie "Cytometryczna analiza komórek w procesach biotechnologicznych", organizowane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny i firmę Merck.

Zapraszamy 13 czerwca 2018 r. do PPNT (Poznań, ul Rubież 46)

Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz na http://ppnt.poznan.pl/event/cytometryczna-analiza-komorek-procesach-biotechnologicznych-szkolenie-merck/