MIKROINNOWACJE MAKROEFEKTY w edukacji dorosłych

Zapraszamy do udziału w konferencji #MIKROINNOWACJE #MAKROEFEKT w edukacji dorosłych, zaplanowanej na 20 czerwca w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Program wydarzenia znaleźć można na stronie http://ppnt.poznan.pl/event/demo-day-mikroinnowacje-makroefekt-edukacji-doroslych/